Vragen die je iedere aannemer moet stellen

21 juli 2022

Eenvoudige vragen voor iedere vakman

Het succes van elk project hangt af met welke vakman je samenwerkt. Om er zeker van te zijn dat u de juiste vakman voor uw project kiest, is het belangrijk om met kennis van zake te werken te laten beginnen zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Mag ik jouw certificaten, vergunning of erkenningsbewijzen zien?

Vraag naar de vergunning om bepaalde werken te kunnen en mogen uitvoeren, achterhaal of er recente opleidingen gevolgd werden en certificering van een beroepsorganisatie kunnen voorgelegd worden. Vermijd het inhuren van een vakman die niet over de nodige referenties of attest beschikt. Aannemers zonder de nodige erkenning of licenties zijn ook vaak onverzekerde professionals en kunnen kostbare fouten maken die projecten enorme vertragingen kunnen doen oplopen. Als uw vakman niet bereid is u zijn referenties voor te leggen is het raadzaam om elders op zoek te gaan.

Kan u reviews voorleggen over voorbije projecten?

Een gerenommeerde expert zal voorbeelden en referenties kunnen geven over zijn eerdere uitgevoerde projecten. Voordat u een vakman kiest, vraag je best referenties van vorige klanten opvragen.

Hier zijn enkele vragen om aan vorige klanten te stellen:

  • Werd het project conform de afspraken uitgevoerd?
  • Werd er tijdig opgeleverd?
  • Waren er onvoorziene kosten?
  • Zou u deze vakman opnieuw vragen voor een ander project?
  • Zou u deze professional aanbevelen aan anderen?

Heeft u ervaring met dit soort werk?

De meeste vakmannen zijn in staat om eenvoudige taken uit te voeren. Voor grotere projecten is het echter van cruciaal belang dat uw vakman over de nodige expertise en ervaring beschikt om het werk tot een goed einde te brengen. Vraag uw vakman naar projecten uit het verleden die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar waren.

Bent u aangesloten bij een vakvereniging?

Vakverenigingen bieden vaak garanties dat hun leden zich aan bepaalde praktijknormen houden. Bovendien kunnen hun leden bijscholingsprogramma's en certificaten behalen en blijven ze op de hoogte van de nieuwste technieken en regels van de kunst.

Kan u mij een schriftelijke kostenraming geven?

Vraag ook of het een exacte raming is, een maximum, of gewoon een ruwe berekening. De meeste professionals blijven binnen de grenzen van een schatting die ze geven.

Bij een exacte raming maakt het niet uit hoeveel tijd en materiaal er wordt gebruikt, het overeengekomen bedrag zal eveneens het bedrag zijn dat u zal betalen.

Een plafond is een limiet dat u de professional zal betalen, terwijl een ruwe schatting aan verandering onderhevig (bv werkuren, materiaal,…).

Wat zijn de betalingsmodaliteiten?

De meeste professionals rekenen per oplevering als het over grotere opdrachten gaat. Je zal hierbij tussentijdse betaalverzoeken ontvangen bij iedere afgewerkte stap van je project. Bij voltooiing zal dan het restbedrag verschuldigd zijn. Soms worden er ook voorschotten gevraagd, let hierbij op dat niet alles op voorhand als voorschot betaalt, omdat je dan het risico loopt dat je je geld kwijt kan zijn als je aannemer failliet gaat of insolvabel wordt.