Technische verslaggeving

EPB-verslaggevers

EPB-verslaggevers

Om ons gebouwenpatrimonium energiezuiniger te maken, worden bij bouwwerken met een bouwvergunning wettelijk verplichte EPB-eisen vastgelegd omtrent de energieprestaties en het binnenklimaat van een woning. Een EPB-verslaggever geeft advies over isolatie, ventilatie, hernieuwbare energie en is verantwoordelijk voor de EPB-aangifte.

Ook voor algemeen energieadvies of energieaudit kan je bij deze deskundigen terecht. Zij staan zeker ook klaar om jou een EPB verslag af te leveren bij een verkoop of een energieprestatieattest bij wijziging in de regelgeving.

EPC-verslaggevers

EPC-verslaggevers

Een EPC (energieprestatiecertificaat) is verplicht als je jouw woning wil verhuren of verkopen. Een erkend energieverslaggever berekent hoe energiezuinig een woning is aan de hand van de isolatie, de luchtdichtheid en de verwarmingsinstallatie. Het certificaat geeft een kengetal weer - een indicatie van het energieverbruik van een woning - alsook een aantal energiebesparende maatregelen.

Een EPC attest nodig voor verhuur of een energieaudit? Deze specialisten helpen jullie met plezier verder!

Keuringen en attesten

Keuringen en attesten

Bij de bouw en renovatie van een woning ben je wettelijk verplicht een aantal keuringen te laten uitvoeren. Een erkend keuringsorganisme helpt je bij het naleven van de juiste regels, zoals keuring van een installatie, veiligheid en milieu.
Landmeters

Landmeters

Een landmeter heeft verschillende taken. Indien je een stuk grond aankocht, bepaalt hij nauwkeurig waar je kan bouwen of waar de grens met je buur ligt. Verder kan hij zorgen voor plaatsbeschrijvingen en stedenbouwkundige vergunningen.

Ook voor opmetingen, plaatsbeschrijvingen of een schatting van een huis ben je bij een landmeter bij het juiste adres.

Studiebureaus

Studiebureaus

De ingenieurs van een studiebureau onderzoeken en berekenen de specifieke energetische en technische aspecten in woningen en gebouwen. Hiervoor is gespecialiseerde kennis vereist. Een studiebureau werkt de case uit en adviseert de klant. Op die manier kan er beter en efficiënter gebouwd worden.

Een haalbaarheidsstudie met bijhorende risicoanalyse laten uitvoeren door een bouwkundig ingenieur is zeker geen overbodige luxe, en levert ongetwijfeld nuttige informatie op voor je bouwplannen.

Veiligheidscoördinatoren

Veiligheidscoördinatoren

Een veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werf en wordt aangesteld wanneer er 2 of meerdere aannemers actief zijn bij een nieuwbouw of verbouwproject. De veiligheidsmaatregelen worden vóór aanvang van de werken met de architect vastgelegd. Tijdens de bouw staat hij in voor coördinatie van de activiteiten van de aannemers.