Afbraak en grondwerken

Afbraakwerken

Afbraakwerken

Je wil op een veilige en zorgvuldige manier zaken afbreken of uitbreken of je woning laten strippen? Dan doe je best beroep op een specialist in afbraakwerken.
Drainagewerken

Drainagewerken

Bij een drassige bouwgrond wordt via een drainagesysteem het teveel aan water afgevoerd. Heb je last van een te hoge waterstand in de tuin, dan kan een afwateringssysteem hier ook een oplossing bieden.
Funderingswerken

Funderingswerken

Een stevig fundament is de basis van een stabiele woning. Afhankelijk van het type ondergrond wordt een bepaalde fundering geplaatst om de stabiliteit van het gebouw te garanderen.
Graafwerken

Graafwerken

Een grondwerker maakt je bouwgrond bouwklaar. Het terrein wordt ontbost en de sleuven voor het fundament en/of kelder worden uitgegraven. Hiernaast kan je bij een grondwerker ook terecht voor, bijvoorbeeld, saneren of nivelleren.
Putboringen

Putboringen

Putboringen hebben als doel water of warmte te winnen uit de grond. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een geothermische waterpomp of een eigen waterput.
Rioleringswerken

Rioleringswerken

Nieuwbouwwoningen zijn verplicht een privériolering te voorzien, die de afvoer van regen- en afvalwater gescheiden houdt. Het regenwater dient ook verplicht te worden opgeslagen in een regenwaterput.
Wegenwerken

Wegenwerken

Niet enkel grote werkzaamheden zoals de aanleg van openbare wegen, bedrijfsparkings of bepaalde omgevingswerken behoren tot de activiteiten van deze aannemer. Ook voor de aanleg van een oprit of terras rond je woning kan je beroep doen op een aannemer van grond- en wegeniswerken.