Metselen en voegen

Metselwerken

Metselwerken

Naast kleur, voegwerk en soort baksteen kan het metselverband zorgen voor de juiste look van je woning. De bekendste metselverbanden zijn halfsteensverband en kruisverband. Daarnaast kan er ook nog extra metselsierwerk worden aangebracht.

Voegwerken en kitwerken

Voegwerken en kitwerken

Het voegwerk beïnvloedt het uitzicht van de woning. Juiste kleur en type voeg benadrukken de gevelsteen en de ramen enerzijds, anderzijds kan het zorgen voor een zachtere uitstraling. Luchtvervuiling en weersomstandigheden doen het voegwerk afzien waardoor voegen kunnen loskomen. Het is aan te raden het voegwerk te onderhouden om het metselwerk te beschermen tegen vochtinfiltratie.