Duurzame energie

Waterenergie

Waterenergie

Waterkracht is een vorm van hernieuwbare energie. Energie uit stromend water halen is al een eeuwenoude techniek. De kracht van stromend water brengt een waterwiel of turbine in beweging. De draaiende beweging wordt vervolgens omgezet in elektriciteit door een generator. Met een eigen turbine is het dus mogelijk om zelf je elektriciteit op te wekken.
Windenergie

Windenergie

Een eigen windmolen is een investering die op termijn loont. Windenergie is een onuitputtelijke energiebron waarmee groene elektriciteit wordt opgewekt.
Zonne-energie

Zonne-energie

Een ecologische manier om te besparen op je energiefactuur is het investeren in zonne-energie. Zonnepanelen en zonnecollectoren zetten het zonlicht om in bruikbare energie. Zonnepanelen wekken elektriciteit op, terwijl de zonnecollectoren zorgen voor warm sanitair water.